Kommunen upptäckte länets problem på social nivå genom en diagnos, vilket gjorde det möjligt att utarbeta en handlingsplan som syftar till att tillgodose de behov som framkommit.

"Vi har upptäckt behov för cirka 60 familjer, det vill säga 60 familjer som vi anser lever ovärdigt", sade António Oliveira i dag. Borgmästaren konstaterade att det finns bostäder som "inte är ordentligt inramade", det vill säga att hushållet är större än vad infrastrukturen ska rymma, med till exempel två eller tre barn som sover i ett rum.

"Målet här, i slutet av 2025, är att vi ska förbättra levnadsförhållandena i minst 50 procent av hushållen. Vi har redan sett att av dessa 60 familjer är det bara 30 [hushåll] som har äganderätt till fastigheten, det vill säga de var berättigade att ansöka [till institutet för bostäder och stadsrehabilitering (IHRU)]", sade han.

Oliveira förklarade att vissa ansökningar till IHRU redan hade godkänts och att andra fortfarande var under behandling på grund av att många av familjerna inte var husägare. Viceborgmästaren i Tábua förklarade att det i handlingsplanen finns axlar på demografisk nivå; familj, barndom och ungdom; äldre och även utbildning, sysselsättning, fortbildning och kvalificering.

När det gäller demografin är avsikten att främja ett aktivt åldrande genom att följa upp de äldre, eftersom många är ensamma hemma och inte kommunicerar med varandra. Kommunen har för avsikt att fördubbla antalet lediga platser i seniorakademin, främja fysiska, idrotts- och fotgängaraktiviteter för äldre samt skapa ett nytt digitalt system för uppföljning av de äldre, bland andra åtgärder.

På området familj, barndom och ungdom är tanken att utveckla, nämligen fler utbildningsinsatser för familj och föräldrainsatser, samt att öppna kommunala klassrum i församlingarna Midões, Mouronho och Tábua. När det gäller de äldre är de "sugna på möten" och därför föreslår kommunen några sammankomster, nämligen "Tábua + Social", som är ett evenemang där äldre personer från alla privata institutioner för social solidaritet (IPSS) genomför aktiviteter under veckan.

I juli presenterades och godkändes handlingsplanen för Tábua kommun och kommunens sociala stadga av det lokala rådet för sociala åtgärder. Handlingsplanen är ett årligt planeringsdokument som operationaliserar den sociala utvecklingsplanen i linje med den sociala diagnosen och den sociala utvecklingsplanen 2022-2025 för Tábua kommun.

"Vissa av målen är inte möjliga att uppnå i år. Därför har vi fastställt 2025 som slutår, trots detta genomförs mer än 50 % av åtgärderna i år", avslutade han.