Lokala boenden i Douro växer och bidrar till att diversifiera turistutbudet i Portugal. Det finns för närvarande 714 enheter med sammanlagt 3 349 bäddar, enligt Porto and North Tourism Board.

I sommar räknar hotellenheterna i Douro med att nå 100 % beläggning, vilket innebär att de övervinner de nivåer som rådde före pandemin. Utvecklingen av denna sektor bidrar till att diversifiera turismutbudet, ett utbud som kännetecknas av ett brett utbud av alltmer kvalificerade lokala hotellenheter som kompletterar de traditionella hotellen och gårdarna i regionen", säger Luís Pedro Martins, ordförande för Porto and North Tourism Board (TPNP).

Luís Pedro Martins ansåg att "den ökade turistefterfrågan i Douro, som kännetecknas av konsumenter med olika motiv och köpkraft, är en av de viktigaste drivkrafterna bakom tillväxten på den lokala hotellmarknaden i regionen".

"På så sätt spelar AL en dominerande roll i den ekonomiska återhämtningen av territorier och bidrar till att renovera historiska hus och ruiner och göra dem till platser av turistintresse", betonade han.

"Särskilt i områden med låg densitet, som i Douro, kan denna tillväxt bidra till "ekonomisk dynamik hos flera lokala aktörer, nämligen lokala producenter, restauranger, hantverksbutiker och handel", samt till "skapandet av nya arbetstillfällen".

"Inom denna sektor är det helt uppenbart att det finns ett behov av att hitta en balans mellan AL-företagens turismutveckling och det hållbara och miljömässiga ansvar som de måste ta. I det här fallet är detta ännu viktigare eftersom vi talar om Douro", betonade han och påminde om klassificeringen som Unescos världsarv 2001.

På frågan om turismens utveckling i Douro under 2022 svarade han att "det var en svår start för alla regioner i början av året, med en beläggningsgrad på högst 25 procent. Det blev dock gradvis bättre och sedan påsk har beläggningsgraden slutligen förbättrats", betonade han.

Med hänvisning till uppgifter från Turismo de Portugal sade han att beläggningsgraden på hotell, turistbyar och turistlägenheter i Douro mellan januari och juni var 45,6 procent och att utsikterna för denna sommar "är uppmuntrande", eftersom man räknar med att "många hotellenheter kommer att nå 100 procent beläggning".

Förväntningarna för 2023 är "mycket positiva". Dessutom ansågs Douro vara den europeiska vinstaden, vars motto kommer att vara "Douro All Around Wine", vilket stärker ryktet i internationella sammanhang och bidrar till att locka ännu fler och "bättre" turister.

För Luís Pedro Martins är nästa "utmaning att införa hållbara turistmetoder".