Den parlamentariska gruppen Chega hävdar att efter bränderna "betalar skogsägarna en tredjedel av skogsbruksproducenternas värde för den brända veden, trots att den fortfarande kan användas för olika ändamål".

I ett lagförslag tillägger partiet också att "de bränder som inträffade, särskilt under sommaren, omsätter mycket pengar på grund av förstörelsen och den brända jorden". I detta sammanhang hävdar Chega att "konkreta åtgärder måste vidtas när det gäller den industri som skapats i samband med bränderna och de ekonomiska motiv som omsätter den".

Det högerextrema partiet stöder förbudet mot försäljning av bränd ved, "för att motverka kriminella metoder för att få en ekonomisk fördel vid köp av bränd ved", som det står i lagförslaget.