Energitillsynsmyndigheten (ERSE) har på sin webbplats förklarat att el- och/eller gasleverantörer som vill ändra sina avtal med kunderna, inklusive höja det överenskomna priset, "i slutet av avtalets förväntade löptid när det kan förnyas automatiskt", måste "meddela kunden skriftligen", "minst 30 dagar före det datum då de föreslagna ändringarna kommer att träda i kraft".

Under det befintliga avtalets löptid kan leverantören på den fria marknaden inte införa prishöjningar, utan endast föreslå ändringar för enskilda kunder, inklusive priset, "i exceptionella och vederbörligen motiverade situationer som anges i själva avtalet".

Regulatorn betonade att leverantören måste informera kunden som då kan vägra de nya villkoren och välja att kostnadsfritt anlita en ny leverantör, och att kunderna kan byta leverantör så ofta de vill.

När konsumenterna väljer energileverantör rekommenderade ERSE att de använder en prisjämförelsesimulator och att de förutom priset per kilowattimme även jämför andra avtalsaspekter, såsom kontrakterad effekt, avtalets löptid, om erbjudandet är förenat med kontraktering av tilläggstjänster eller vilka straffavgifter som gäller vid förtida uppsägning i avtal med lojalitetsavtal.

Tillsynsmyndigheten påminde också om vissa energibesparande åtgärder, bland annat användning av LED-lampor, som kan spara cirka åtta euro per glödlampa på ett år, användning av tvättmaskiner med full last och lågtemperaturprogram, sänkning av vattentemperaturen i varmvattenberedaren vid varmt väder eller avstängning av apparater som står i "stand-by".

Hotet om ryska gasleveranser till Europa har fått Europeiska kommissionen att sätta upp besparingsmål och medlemsstaterna att utarbeta planer för att minska energiförbrukningen för att undvika vinterbrist.

Planerna varierar beroende på hur beroende varje land är av rysk gas, och omfattar åtgärder som sträcker sig från att stänga av skyltfönster på natten till att höja temperaturen på luftkonditioneringsapparaterna under sommaren.

I Portugal bör energisparplanen vara känd i slutet av augusti.