Enligt Eurostat hade förra året 70,2 % av hushållen i EU tillgång till höghastighetsinternet, jämfört med 16 % 2013. För varje land var täckningen av höghastighetsinternet högst 2021 på Malta (100 %), i Luxemburg (96 %), Danmark (95 %), Spanien (94 %), Lettland (90,7 %) och Nederländerna (90,6 %), följt av Portugal (med 90,5 %) på sjunde plats.

De medlemsstater som hade minst antal fasta höghastighetsanslutningar till Internet var Grekland (20 %), Cypern (41 %) och Italien (44 %). Statistikkontoret tillägger att anslutningen till höghastighetsinternet också har förbättrats i glesbefolkade områden i EU, eftersom täckningen av bostäder i glesbefolkade områden mellan 2013 och 2021 ökade från 4 % till 37 % i gemenskapsområdet.

Men trots framstegen skiljer sig tillgänglighetsnivåerna åt mellan EU:s medlemsstater och även inom länderna. Sett per medlemsstat hade Malta återigen den högsta täckningen av höghastighetsinternet i glesbefolkade områden 2021, följt av Luxemburg, Danmark och Nederländerna (alla 79 %), medan de lägsta procentsatserna återfanns i Grekland (0 %), Tjeckien (7 %) och Finland (12 %).

Portugal var det femte EU-landet med den högsta andelen höghastighetsinternet i glesbefolkade områden förra året, med en täckning på 75,9 %. År 2021 har Europeiska kommissionen satt upp ett mål för 2030 att uppnå höghastighetsuppkoppling i alla hushåll i EU och 5G-täckning i alla tätbefolkade områden.