Den senaste värmeböljan har orsakat problemet och företagen måste nu arbeta mellan 16.00 och 21.00 lokal tid för att "säkerställa en säker och ordnad energiförsörjning och säkerställa massornas grundläggande behov".