I en utvärdering av kampanjen, som ägde rum mellan den 16 och 23 augusti och som involverade den nationella trafiksäkerhetsmyndigheten (ANSR), GNR och PSP, avslöjar myndigheterna att cirka 3,3 miljoner fordon övervakades med radar.

Det inträffade 2 849 olyckor med offer, vilket resulterade i 16 dödsfall, 70 allvarliga skador och 939 lindriga skador.

Jämfört med samma period 2021 inträffade åtta fler olyckor, två färre dödsfall, sju fler allvarliga skador och 13 färre lindriga skador.

Kampanjen syftade till att öka medvetenheten om riskerna med fortkörning, en av de främsta orsakerna till trafikolyckor.