TAP utsattes för en cyberattack natten till den 25 augusti, vilket flygbolaget bekräftade i ett uttalande och garanterade att "TAP:s säkerhetsmekanismer aktiverades omedelbart och obehörig åtkomst blockerades".

Under hela natten och tidigt på morgonen genomförde TAP:s team en utredning av attacken. "Den operativa integriteten är garanterad, så det finns ingen risk för flygsäkerheten", uppger TAP.

I uttalandet tillägger man också att "ingenting har hittats som gör att vi kan dra slutsatsen att det fanns otillbörlig tillgång till kunddata".