Enligt klagomålen fortsätter privata vårdinrättningar att ta betalt för personlig skyddsutrustning till varierande priser. DECO sade att man kommer att be tillsynsmyndigheten att reglera avgifterna.