"Madeira kan på grund av sitt yttersta ö-läge inte utsättas för plötsliga svängningar i marknadspriserna och måste skyddas", sade Miguel Albuquerque och betonade att alternativet med en reglerad marknad var "ett bra alternativ".

När det gäller fluktuationerna i el- och gaspriserna, efter energikrisen och kriget i Ukraina, förklarade regionstyrelsens ordförande att dessa alltid kommer att förekomma beroende på den reglerade marknaden.

"Det vill säga, det kommer alltid att vara subventionerade priser. Det kommer aldrig att vara det pris som tillämpas på den fria marknaden", förstärkte han.