Ett av de obligatoriska kraven för att få tillgång till den kostnadsfria kollektivtrafiken för ungdomar och äldre som bor i Lissabon är att man måste ha skatterättslig hemvist i kommunen, vilket utesluter studenter som flyttar från högre utbildning och som får ett stipendium.

Gratis kollektivtrafik för ungdomar och äldre som bor i Lissabon började vara tillgänglig för medborgare som är 65 år och äldre från och med den 25 juli, och förra veckan, den 16 augusti, öppnades registreringen för studenter mellan 13 och 23 år, så att de också kan få gratis biljetter från och med september månad.

När det gäller inskrivningen av ungdomar har totalt 447 studenter registrerats sedan den 16 augusti, varav 318 med 13_18-passet (för ungdomar mellan 13 och 18 år) och 129 med Sub23-passet (för högskolestudenter upp till 23 år, med undantag för dem som är inskrivna på utbildningar inom medicin och arkitektur upp till 24 år).