En eventuell ökning av skattetrycket är fortfarande det som oroar hyresvärdarna mest, men ungefär en tredjedel är också rädda för att regeringen kommer att genomföra ett administrativt frysande av hyrorna på grund av den stigande inflationen nästa år, visar den femte upplagan av Barómetro Confiança dos Proprietários, som genomförs av Lissabons ägarförening (ALP).

När det gäller eventuella åtgärder från den verkställande makten är det fortfarande den ökade skattebördan på fastigheter som är den största rädslan bland ägarna, och mer än hälften av de svarande anger detta ämne som den största oron inför 2023.

I denna undersökning angav dock en tredjedel av ägarna (36 %) att bibehållandet av frysningen av hyrorna i kontrakt från före 1990 var deras största farhåga för det kommande året, medan ytterligare en tredjedel (34 %) sade sig frukta möjligheten att regeringen skulle frysa alla inkomster administrativt på grund av den eskalerande inflationen.

Å andra sidan visar undersökningen också att nästan två tredjedelar av de tillfrågade hyresvärdarna (64,7 %) säger att de stöder frysning av gamla hyresavtal, och majoriteten (97,9 %) tror inte att regeringen kommer att ha det politiska modet att avskaffa denna åtgärd, som omfattar hyresavtal som ingåtts före 1990.