Lagändringen utlöste en ökning av antalet förfrågningar, vilket ledde till en strejk och långa köer vid registratorskontoren och notarierna. Regeringen har medgett att det finns begränsningar, men har förstärkt tjänsterna fram till onsdag.