Uppgifterna från EU:s statistikbyrå Eurostat visar att 86,9 procent av de unga portugisiska studenterna i åldern 15-29 år inte arbetade förra året, medan 10,3 procent hade en anställning och 2,9 procent var arbetslösa.

I EU som helhet var 23 % av de unga mellan 15 och 29 år som deltog i formell utbildning sysselsatta år 2021, medan 3 % var arbetssökande och stod till förfogande för att börja arbeta (dvs. arbetslösa).

Sett till land hade Nederländerna 2021 den högsta andelen studenter i åldern 15-29 år som var sysselsatta samtidigt som de studerade (70 %), följt av Danmark (49 %) och Tyskland (42 %).

De lägsta andelarna sysselsatta bland unga studenter fanns däremot i Rumänien (2 %), Slovakien (4 %), Ungern och Bulgarien (båda 5 %).