Helena Carreiras, som i juli tog över Portugals regerings målsättning att slutföra ratificeringsprocessen så snabbt som möjligt, upprepade i Prag vid ankomsten till ett informellt möte med EU:s försvarsministrar att Finlands och Sveriges anslutning till Nato bör ratificeras av republikens församling mycket snart, efter parlamentssemestern.

Regeringens förslag till resolutioner i frågan - som godkändes av ministerrådet den 14 juli - överlämnades till republikens församling den 19 juli.