Detta är den andra platsen i Beja som kommunen stänger denna vecka på grund av fall av fågelinfluensa, eftersom stadsparken stängdes i måndags.

I det uttalande som skickades i dag förklarade kommunen att den tillfälliga stängningen av Stadsträdgården har "omedelbar verkan" och kommer att gälla "under en period på minst åtta dagar".

Den vidtagna åtgärden respekterar de riktlinjer för hygien och biosäkerhet som fastställts av generaldirektoratet för livsmedel och veterinärfrågor (DGAV), säger kammaren.

Borgmästaren Paulo Arsénio förklarade för byrån Lusa att i måndags hittades "en anka död" från den befintliga kolonin i den offentliga trädgården, vars kadaver hämtades av teamet från det nationella institutet för jordbruks- och veterinärforskning (Instituto Nacional de Investigación Agraria e Veterinária INIAV).

"De analyserade det och det är positivt och därför stängde vi trädgården, vi kommer att fånga de fåglar som vi lyckas fånga, desinficera allt för att försöka eliminera virusets fokus och sedan öppna trädgården igen", tillade borgmästaren.