Enligt det nationella statistikinstitutet (INE) bygger siffrorna på en snabb uppskattning som offentliggjordes den 29 juli och som pekade på en BNP-tillväxt under andra kvartalet på 6,9 procent på årsbasis och en minskning av kedjan med 0,2 procent.

Enligt INE återspeglar dessa preliminära beräkningar för andra kvartalet 2022, i jämförelsen mellan åren, "delvis en baseffekt, med tanke på att flera åtgärder var i kraft under första kvartalet 2021 för att bekämpa pandemin som betingade den ekonomiska aktiviteten".