I ett uttalande avslöjade ASAE att fångarna hade ertappats med att sälja biljetter för 90 och 150 euro för 250 och 350 euro.

En av fångarna har redan ställts inför rätta och dömts till sex månaders villkorligt fängelse och 500 euro i böter.

ASAE varnar konsumenterna för att köpa biljetter "över det officiella värdet", eftersom detta är ett spekulationsbrott.

Enheten påpekade också att den sedan förra veckan har utvecklat "en utrednings- och övervakningsoperation inom ramen för spekulation, med inriktning på onlineförsäljning av konsertbiljetter till Coldplay".