Vaccinationsstrategin för hösten och vintern kommer att presenteras av cheferna för den nationella läkemedelsmyndigheten (Infarmed), generaldirektoratet för hälsa (DGS) och centret för samordning och stöd till hälsoministeriet (NCAMS), som ansvarar för vaccinationslogistiken.

Den avgående hälsoministern Marta Temido meddelade förra veckan att vaccinationen mot covid-19 och säsongsinfluensa skulle inledas veckan efter den 5 september.

Enligt Marta Temido är denna vaccinationsplan mot de två virusen avsedd att vara ett svar som främst riktar sig till den mest utsatta befolkningen, i ett sammanhang där regeringen räknar med "en ökad efterfrågan på hälsovårdstjänster" under de kommande månaderna.

Enligt de senaste uppgifterna från DGS har 93 % av befolkningen fått en fullständig vaccination mot covid-19, 66 % av de som var berättigade till vaccinering har fått boostervaccin och 63 % av de äldre som är 80 år eller äldre har fått den andra dosen för att förstärka sin immunisering mot SARS-CoV-2.