Enligt nyhetsbyrån Lusa sade José Luís Carneiro att Ourém ingår i den resolutionsram som regeringen har fastställt för att stödja återuppbyggnaden av de områden som drabbats av bränderna och hjälpa befolkningen. Av de sex miljoner euro i förlust avser fyra miljoner euro förlusten av ett företag som producerar fjäderfä.

Efter att ha undersökt skadorna kommer det att vara upp till ministerierna för territoriell sammanhållning, miljö och klimatåtgärder samt jordbruk och livsmedel att "ta itu med situationen tillsammans med statens deltagande".

Borgmästaren i Ourém överlämnade en "specifikation" till José Luís Carneiro där man nämner förlusterna på sex miljoner euro, utan att ännu ha några uppgifter om skogsskador, som orsakats av de bränder som drabbat regionen.

Ministern för inrikesförvaltningen framhöll också att Ourém kommuns kommunala plan för nödsituationer och civilskydd har "godkänts och uppdaterats", liksom den kommunala planen för försvar av skogen mot bränder.

Luís Albuquerque berättade också att det i Ourém kommun har skett förluster av djur och fåglar, samt en verkstad, annex, jordbruksanläggningar, två första bostäder, tomma hus.