Vid en inspektion i fiskehamnen i Matosinhos konstaterades att ett fiskefartyg med mekaniskt fel som låg i en annan fiskehamn hade lämnat in en fisk för försäljning på en auktion utan att ha fångat den.

En 66-årig man identifierades och en anmälan upprättades för att ha överskridit de lagstadgade fångstgränserna i form av totala tillåtna fångstmängder och kvoter, och denna överträdelse kan bestraffas med ett maximalt bötesbelopp på 37 500 euro.

Fisken beslagtogs och såldes på auktion, och värdet av försäljningen stod till processens förfogande.

Förvaltningen av den ansjoviskvot som tilldelats Portugal säkerställs genom åtgärder som syftar till en hållbar förvaltning av de marina resurserna, vilket innebär att sammanslutningar och producentorganisationer som företräder sektorn deltar och övervakar den, respekterar vetenskapliga råd och säkerställer ett fiske som bidrar till att förbättra inkomsterna från verksamheten med biologiskt hållbara utnyttjandenivåer.