Enligt resultaten från pilotfasen av EduMediaTest, ett verktyg som bedömer färdigheter och utbildning inom medieutbildning och som tillämpades i sju europeiska länder, ligger portugiserna på samma nivå som andra ungdomar.

Förutom i Portugal, där 2 636 ungdomar mellan 14 och 18 år undersöktes, användes EduMediaTest av enheter i Katalonien (Spanien), Frankrike, Irland, Slovakien, Kroatien och Grekland.

"Den dimension där de portugisiska eleverna, liksom deras europeiska kollegor, är mest kompetenta är teknik, följt av estetik", säger regleringsmyndigheten för medierna (ERC) i ett uttalande.

I studien bedömdes ungdomars mediekompetens utifrån sex dimensioner. Förutom teknik, som innebär förmågan att arbeta med de tekniska innovationer som möjliggör multimediakommunikation, utvärderades estetik, mottagning, produktion och spridning, språk och ideologi.

Språkdimensionen omfattar förmågan att upprätta relationer mellan texter, att analysera och utvärdera budskap och att uttrycka sig genom olika system för representation och mening.

"Ungdomar uppvisar (...) svagare nivåer när det gäller de dimensioner som kräver tolkning av information, användning av språk, samt i frågor om ideologi eller frågor som rör mediernas funktion som företag eller reglering av dem", står det i uttalandet.

"Resultaten från de 8 699 ungdomar som testades i alla länder bekräftar behovet av att investera i utbildning i olika färdigheter i mediekunskap", står det i rapporten.

Om man tittar på resultaten från mer än två tusen portugisiska elever, från åttonde till tolfte klass i 25 privata och offentliga skolor i alla regioner i landet, fick flickor något högre poäng än pojkar.

Det genomsnittliga resultatet ökar också med elevernas ålder.

Förutom resultaten från EduMediaTestet, som samfinansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för programmet "Mediekompetens för alla", anges i rapporten också att en överväldigande majoritet av ungdomarna har en mobiltelefon med tillgång till Internet och en egen dator, men att mindre än hälften har tillgång till tidningar, tidskrifter eller böcker i hemmet. Moderns akademiska nivå verkar också ha en positiv inverkan på elevernas prestationer.

Bland rekommendationerna, som betonar behovet av att stärka kunskaperna i mediekunskap, påpekar rapporten också att skolorna bör samarbeta med medierna för att bidra till att förbättra kunskaperna och förståelsen för produktion av medieinnehåll, och att skolorna också bör ge föräldrarna utbildning på detta område.