Enligt CIVISA inträffade skalvet klockan 09.00 lokal tid (10.00 i Lissabon), med epicentrum cirka tre kilometer från Urzelina, i kommunen Velas.

Enligt den information som hittills finns tillgänglig kändes jordbävningen med maximal intensitet III på den modifierade Mercalli-skalan i Velas.

Ön São Jorge har för närvarande en aktiv vulkanisk beredskapsnivå V3 (aktivt system utan nära förestående utbrott), efter den seismovulkaniska kris som registrerats sedan den 19 mars.

Den största jordbävningen (3,8 på Richterskalan) i denna kris inträffade den 29 mars kl. 21.56.