"Med ökande klimatförändringar, luftföroreningar, ökande trafikolyckor och energikris har behovet av att ändra mobilitetsparadigmet blivit tydligt", säger IMT i ett uttalande.

Enligt institutet kommer kampanjen "Framtiden är kollektiv" att genomföras genom "en bred spridning av fördelarna [med kollektivtrafiken] för användaren", t.ex. "billigare, bättre för miljön, mer tid för det du vill eller bekväm och säker".

I dokumentet som offentliggjordes den 7 september påminner IMT om att stödprogrammet för prissänkningar inom kollektivtrafiken (PART), som inleddes 2019, "ledde till en övergripande ökning av antalet passagerare inom kollektivtrafiken".

Enligt IMT hade PART lett till besparingar för familjer på grund av lägre biljettpriser och lockat "nya passagerare till kollektivtrafiken".

"I detta sammanhang är det viktigt att informera människor om fördelarna med att använda kollektivtrafiken för att locka nya passagerare", tillade de.

Initiativet har cirka 50 partner, däribland transportföretag och kommuner, och kommer att sändas på olika digitala plattformar, tv, radio och regionalpress.