Den senaste ICNF-rapporten visar att det mellan den 1 januari och den 31 augusti förekom 9 701 bränder på landsbygden som resulterade i 106 639 hektar (ha) bränd yta.

"Om man jämför siffrorna för 2022 med siffrorna för de föregående tio åren kan man konstatera att det var 15 procent färre landsbygdsbränder och 36 procent fler brända områden än det årliga genomsnittet för de senaste tio åren", står det i dokumentet.

Enligt rapporten hade 2022 den 31 augusti det sjätte högsta antalet bränder och det fjärde högsta antalet brända områden sedan 2012.

Åren med det högsta antalet bränder var i sin tur 2012 (19 071), 2013 (16 114), 2015 (16 034), 2017 (14 344) och 2016 (10 942).

Enligt ICNF bröt det största antalet bränder ut i distrikten Porto (2 294), Braga (1 066) och Vila Real (830) och var "mestadels små" genom att de inte översteg en hektar bränd yta, men det distrikt som drabbades mest i bränd yta var Guarda med 24 773 hektar, vilket motsvarar mer än 23 procent av den totala ytan som brann fram till den 31 augusti.

Andra distrikt med fler brända områden var Vila Real, med 24 105 hektar (cirka 23 procent av den totala ytan), och Leiria, med 10 069 hektar (9 procent av den totala ytan).

ICNF uppger att kommunerna Guarda, Manteigas, Covilhã, Vila Real och Ourém också var de mest drabbade.

Dokumentet visar också att bränder med en bränd yta på mindre än en hektar är vanligast under 2022 och utgör 82 procent av alla bränder på landsbygden, och fram till den 31 augusti registrerades 16 stora bränder med en bränd yta på 1 000 hektar eller mer.

Den största branden var den som startade den 6 augusti i kommunen Covilhã och som nådde Serra da Estrela-området under 11 dagar, efter att ha slukat 24 334 hektar skog, följt av branden i kommunen Murça (Vila Real) som i juli orsakade 7 184 hektar bränd yta.

Enligt dokumentet är juli den månad som har det största antalet bränder på landsbygden, med totalt 2 745 bränder, vilket motsvarar 28 procent av det totala antalet som registrerats i år, och är också den månad som har den största brända arealen, 49 888 hektar, vilket motsvarar 47 procent av det totala antalet.