PJ meddelade i ett uttalande att kokainet anlände till Lissabon med ett passagerarflyg från ett sydamerikanskt land. Mängden skulle räcka till minst 660 000 tusen individuella doser.

PJ sade också att beslaget skedde inom ramen för en förebyggande åtgärd som genomfördes i samarbete med andra nationella och internationella enheter för att förhindra införsel av narkotiska produkter i Portugal och i Europa, en åtgärd som inriktades på flygningar från Sydamerika till Lissabon.