Utlännings- och gränsbevakningsmyndigheten (SEF) meddelade i ett uttalande att Loulé efter Cascais är det andra länet i landet där samarbetsprotokollet mellan SEF och kommunerna tillämpas.


Enligt detta protokoll tillhandahåller kommunerna de anläggningar och personalresurser som behövs för att utföra tjänsten och insamlingen av biometriska uppgifter, medan SEF ansvarar för att utbilda kommunernas anställda och tillhandahåller det stöd och de datastrukturer som behövs för processen.


Enligt SEF är Loulé den kommun i Farodistriktet där flest brittiska medborgare bor (3 504), följt av kommunerna Lagos (3 369), Albufeira (2 177) och Tavira (1 577).


Totalt bor 18 714 medborgare från Storbritannien i Faro-distriktet.


Projektet, som inleddes i februari förra året med insamling av biometriska uppgifter från brittiska medborgare som bor i de autonoma regionerna Azorerna och Madeira, kommer att utvidgas till andra portugisiska kommuner.


SEF uppger att denna process snart kommer att utvidgas till de olika kommuner där ett betydande antal brittiska medborgare bor.


Denna säkerhetstjänst uppger att intyget med QR-kod, som kan laddas ner från Brexit-portalen, fortfarande är ett officiellt uppehållstillstånd i Portugal enligt det utträdesavtal som slutits mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket och är giltigt tills det nya kortet utfärdas.