I ett uttalande den 9 september meddelade Infarmed att "Generis Farmacêutica, S.A. återkallar frivilligt parti nr 21032, med utgångsdatum 01/2023, av läkemedlet Lorazepam Labesfal, 1 mg, tablett, med registreringsnummer 5615927, eftersom ett resultat utanför specifikationerna upptäcktes i doseringstestet under pågående stabilitetsstudier.


Mot bakgrund av det upptäckta problemet beslutade Infarmed om "ett omedelbart avbrytande av kommersialiseringen av detta parti", vilket innebär att "enheter som har detta parti läkemedel i lager inte får sälja, lämna ut eller administrera det, utan måste lämna tillbaka det".


"Patienter som använder läkemedel som tillhör detta parti bör inte avbryta sin behandling. De bör så snart som möjligt kontakta sin läkare för att byta ut den mot en annan sats eller ett alternativt läkemedel", heter det vidare i uttalandet.