Protokollet mellan den portugisiska plattformen för kvinnors rättigheter (PpDM) och det portugisiska advokatsamfundet, genom dess kommission för mänskliga rättigheter, undertecknades vid advokatens huvudkontor den 6 september kl. 16.30, i närvaro av advokaternas ordförande Luís Menezes Leitão och plattformens ordförande Ana Sofia Fernandes.

Enligt OA:s kommission för mänskliga rättigheter är syftet med stödet att "fylla en lucka i försvaret av kvinnors och barns rättigheter" och även främja jämställdhet mellan könen.