Vår celebrant kommer att vara Hans Eminens kardinal Jean-Claude Hollerich, ärkebiskop av Luxemburg. Kardinalen är på semester i Carvoeiro och har vänligen erbjudit vår gemenskap denna mässa på engelska.

Kardinal Hollerich är påven Franciskus val av moderator för den världsomspännande synoden 2021-2023. Varje församlingsmedlem i världen har inbjudits att ge sin åsikt om den katolska kyrkan till synoden genom att svara på samrådsprocessen på temat "För en synodal kyrka: gemenskap, deltagande och mission". Denna period är nu över och insamlingen av uppgifter analyseras nu av synodkonsistoriet som leds av kardinal Hollerich som generalrelator. Hans korta vilotid i Algarve är värdefull och vi är mycket tacksamma för hans vänliga uppmärksamhet.

Mässan på söndag kommer att vara på engelska: läsningarna, psalmerna och mässordningen. Alla är varmt välkomna, även om ni inte brukar gå i denna kyrka. Det kommer att finnas förfriskningar efter gudstjänsten.

Vi har en särskild kontantinsamling för FOOD BANK under denna gudstjänst. Kom gärna och ge generöst. Vi stöder över 100 behövande familjer.

För mer information kontakta Madeleine + 351 964 933 823 eller skicka ett e-postmeddelande till carvoeirocatholics@gmail.com.