Trump är visserligen inte en traditionell visselblåsare som drivs av höga motiv och ett behov av att tala sanning till makten. Han är mer av en packråtta, vars motiv för att stjäla regeringsdokument kan vara oklara till och med för honom själv. (Jag använder ordet "stjäla" eftersom det är det ord som användes för alla de hedervärda män i vars fotspår han har följt.)

Kanske tog Trump dokumenten - och höll hårt fast vid dem trots ihärdiga krav på att de skulle återlämnas från nationalarkivet, justitiedepartementet och FBI - med någon vag föreställning om att de en dag skulle kunna visa sig användbara. Men för vad? Utpressning? För att sälja dem till ryssarna? För att skriva sina memoarer?

Ta stjärnutställningen från de dokument som togs från Trumps egendom Mar-a-Lago vid FBI:s razzia den 8 augusti, som enligt uppgift innehöll information om "en främmande regerings militära försvar, inklusive dess kärnvapenkapacitet".

Än sen då? Det kommer förmodligen inte att innehålla någon information om hur dessa uppgifter förvärvades, särskilt inte om det involverade "humint" (spioner). Det är egentligen bara en av Trumps minnessaker, och den skulle nästan säkert inte göra någon skada om den publicerades.

Trump är övertygad om att utredningen startades av Joe Biden, "hans" justitiedepartement och "hans" FBI. Det är dock mycket troligare att det bara är enorma byråkratiska dinosaurier som gör vad de alltid har gjort.

Underrättelsetjänsterna försöker alltid dölja sin verksamhet, men oftast för att deras handlingar är inkompetenta, irrelevanta eller olagliga . Det är mystiken som rättfärdigar deras enorma budgetar, inte deras faktiska prestationer. Det är därför de är så hämndlystna även när de hemligheter som har avslöjats egentligen inte är särskilt viktiga.

När de ägnar enorma resurser åt att spåra upp och straffa visselblåsare är det för att det som de avslöjat är pinsamt för de myndigheter eller regeringar som de tjänar. Riktiga spioner som stjäl viktiga nationella hemligheter (det finns sådana hemligheter, även om de är mycket färre än vad folk tror) dödas, fängslas eller byts ut utan större offentlig uppståndelse.

Det Daniel Ellsberg avslöjade 1971 var en 7 000 sidor lång topphemlig historia om USA:s inblandning i Vietnamkriget fram till 1968 som han själv hade hjälpt till att skriva. Den innehöll ingen information om pågående operationer, bara en lastbilslast med djupt pinsamma detaljer om hur USA:s regering blev inblandad i det dumma kriget och hur dåligt den hade fört det.

Att ge ut den var en offentlig tjänst, vilket de flesta amerikaner till slut kom att hålla med om. Men inte förrän Ellsberg åtalades enligt spionagelagen och tillbringade flera år med att försvara sig mot anklagelser som kunde ha lett till ett 115-årigt fängelsestraff.

Mordechai Vanunu var en israel som avslöjade detaljer om Israels kärnvapenprogram 1986, ungefär två decennier efter det att vapnen först byggdes. Deras existens var den mest öppna av hemligheter - bokstavligen alla som var intresserade visste redan om dem - men han kidnappades när han befann sig utomlands, ställdes inför rätta och fängslades i 18 år.

Vanunus rörelser och kontakter är fortfarande strikt kontrollerade, och han får inte lämna Israel. Hans senaste Twitter-inlägg (denna månad) lyder: "Ingen frihet ännu, fortsätter att vänta, ingenting har förändrats, inga nyheter här, en månad till, och ett år till, sedan 1986,men friheten måste komma."

Edward Snowden arbetade för USA:s nationella säkerhetsbyrå och avslöjade 2013 den enorma omfattningen av de globala övervakningsprogram som drivs av NSA. Många tusen individer var måltavlor, upp till och med cheferna för flera allierade regeringar.

Snowden hade vett att lämna USA innan han delade med sig av sina uppgifter till ledande tidningar, men det amerikanska utrikesdepartementet återkallade hans pass och fångade in honom när han var på väg genom Moskva. Han sitter fortfarande fast där i dag.

Och naturligtvis har vi Julian Assange, grundaren av Wikileaks, som 2010 satte CIA i stor förlägenhet genom att lägga ut en enorm samling hemliga amerikanska dokument om krigen i Irak och Afghanistan på nätet. Sedan dess har han försökt undvika utlämning till USA, och nästan hela tiden har han suttit fängslad på ett eller annat sätt.

Donald Trump befinner sig därför i mycket bättre sällskap än han förtjänar, och hans motiv för att ta alla dessa hemliga dokument var oklara. Men dokumenten i sig, trots att de är märkta med "Top Secret - Burn Before Reading" eller liknande, är förmodligen inte mer skadliga för USA:s nationella säkerhet än de dokument som publicerats av hans föregångare.

De fick äntligen Al Capone för skattebedrägeri, men de borde inte få Donald Trump för detta.


Author

Gwynne Dyer is an independent journalist whose articles are published in 45 countries.

Gwynne Dyer