Förslaget lades fram när EU:s finansministrar hade ett informellt möte i Prag, och dessa fem medlemsstater lade fram en gemensam ståndpunkt om att införa den globala effektiva minimibeskattningen 2023.


Enligt Lusa hävdar Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland och Nederländerna att "när inflationen slår hårt mot medborgarnas köpkraft måste företagen betala sin del av bördan för att lindra effekterna av den globala energikrisen", varför de bekräftar sitt "förstärkta åtagande att snabbt genomföra" denna beskattning på 15 procent av vinsterna i större företag.


"Det är en nyckel till större skattemässig rättvisa genom en effektivare kamp mot skatteoptimering och skatteflykt", hävdar de fem länderna och påminner om det tidigare samförståndet mellan 26 av 27 medlemsstater, som endast Ungern motsatte sig.


"Om enhällighet inte skulle uppnås under de kommande veckorna är våra regeringar helt fast beslutna att fullfölja vårt åtagande. Vi är redo att genomföra global effektiv minimibeskattning 2023 och med alla möjliga rättsliga medel", försäkrar de.


När den franske finansministern Bruno Le Maire presenterade förslaget för pressen vid sidan av Ekofinmötet i Prag sade han att han förkastade den ungerska blockaden och hävdade att minimibeskattningen bör "gå framåt så snabbt som möjligt i Europa eftersom det är en fråga om skattemässig rättvisa i en period av hög inflation".


Den spanska ministern Nadia Calviño sade att de fem länderna var "fast beslutna att gå vidare", medan hennes italienska kollega Daniele Franco argumenterade för behovet av att "se till att de multinationella företagen bidrar".


Tysklands finansminister Christian Lindner talade om de nuvarande "finansiella behoven i de statliga budgetarna", medan hans nederländska kollega Sigrid Kaag sade att "vi har nått en överenskommelse och vi måste gå vidare".


EU:s finansministrar har ännu inte lyckats nå enighet om att multinationella företag ska betala minst 15 procent i skatt på vinster i EU, efter den överenskommelse som nåddes inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) om en sådan beskattning, med tanke på Ungerns blockering.


Europeiska kommissionen föreslog i december förra året en minimibeskattning på 15 procent av multinationella företags vinster i EU, i enlighet med OECD:s överenskommelse, i syfte att skapa rättvisa och skattestabilitet i EU.


I förslaget fastställs en effektiv skattesats på 15 procent i EU, vilket 137 OECD-länder har kommit överens om, och det föreskrivs att reglerna ska gälla för alla stora koncerner, nationella eller internationella, med ett moderbolag eller dotterbolag i en EU-medlemsstat.