Vid det laget har den traditionella föreställningen om hippies som röker gräs och äldre damer som serverar te och kakor med cannabis i, fått ge vika för ett världsomspännande främjande av legaliserade "medicinska" produkter av helt annan karaktär. Det man föreställde sig som "cannabis" som utvinns ur växter har inte mycket gemensamt med de förpackade produkter som nu säljs på nätet och på apotek. Dessa framställs genom att pulveriserad marijuana läggs i retorter genom vilka blandningar av butan, etanol, propan och koldioxid körs för att få fram en vaxsubstans som kan innehålla så mycket som 75 % THC. Vaxet kan sedan bearbetas ytterligare i vakuumugnar för att framställa ett oljekoncentrat med 95 % THC som kallas "dabs".

Nyligen genomförd grundlig forskning i Finland och Danmark har visat att tillverkning och distribution av "medicinsk cannabis" inom EU har ökat enormt på grund av att den har främjats av de industrier som kontrollerar beroendeverksamheterna för alkohol, läkemedel och tobak. För dessa har det varit en gudagåva att kunna sälja marijuanabaserade produkter som rena, licensierade läkemedel, med potentiellt högre vinster än de vinster som görs genom att marknadsföra gammaldags läkemedel. Det utbud som nu finns tillgängligt via Internet och vissa apotek är kolossalt och sträcker sig från vape och joints till te, juice, snacks och choklad, som alla kan köpas med hjälp av "rekommendationer" som inte är recept utan en form av rabattkort för att uppmuntra till upprepade beställningar och därmed beroende hos en allmänhet som villigt är övertygad om att värk och smärta kan lindras genom säker konsumtion.

Studier av denna numera utbredda användning av "dabs" som gjorts under de senaste fem åren visar dock att risken för omvandling av ångestpsykos till störningar som schizofrenispektrum och bipolaritet (även kallad manodepressivitet) är exponentiell i förhållande till THC-nivån i "medicinen" och kan leda till mycket irrationellt beteende, vansinne och självmord.

Det portugisiska sociala experimentet med avkriminalisering av personligt innehav av hallucinatoriska substanser har haft begränsad framgång under de 21 åren.st Men varken SNS eller rättsväsendet är förberedda på det förestående inflödet av denna nya och mycket potenta form av cannabis.

De aktuella förslagen från Eurox Group och Cann10-Portugal om att odla plantor och förädla marijuana i fabriker som ska etableras i distrikten Castelo Branco, Vila de Rei och Grandola och att importera liknande produkter från Israel kommer snart att förverkligas, varefter Portugal mycket väl kan bli porten till Europa för distribution av New Age Weed och därmed öppnandet av rehabiliteringskliniker.

via e-post, Roberto Cavaleiro, Tomar