Från och med tisdag (13 augusti) kommer 3,54 euro att tas ut för varje passagerare ombord, oavsett destination, enligt den förordning som offentliggjordes i måndags i Diário da República. Detta är en ökning med 20 procent jämfört med det belopp som tagits ut sedan februari: 2,95 euro.

Höjningen gäller för alla nationella flygplatser, eftersom säkerhetsavgiften är en inkomstkälla för förvaltaren av dessa infrastrukturer (ANA) och avser kostnaderna för "tillhandahållande av tjänster som rör civil luftfartssäkerhet, inklusive installation, drift och underhåll av system för kontroll av 100 procent av det incheckade bagaget".

I förordningen anges att ändringen av denna taxa har godkänts av den nationella myndigheten för civil luftfart. "Flygplatsanvändare" och "regeringarna för de autonoma regionerna Azorerna och Madeira" hördes också.