I rapporten motiverar S&P beslutet att uppgradera Portugals kreditbetyg till BBB+ med att landet, trots högre energikostnader och stigande räntor, fortsatte att "uppvisa en stark tillväxt, en stark arbetsmarknad och starka budgetresultat, med ökade investeringar tack vare de 61,2 miljarder euro (26 procent av bruttonationalprodukten) som EU planerar att finansiera mellan 2022 och 2027".

Utsikterna för tillväxt

Myndigheten konstaterar att de stabila utsikterna återspeglar uppfattningen att Portugals tillväxtutsikter är motståndskraftiga, trots de risker som följer av konsekvenserna av konflikten mellan Ryssland och Ukraina, och att statsskulden kommer att fortsätta på en starkt nedåtgående bana.

Bland de makroekonomiska höjdpunkterna anser S&P att budgetunderskottet kommer att stabiliseras under målet på 1,9 procent av BNP i år, tack vare starka skatteintäkter som drivs av högre tillväxt och inflation och regeringens "försiktighet" när det gäller utgifter, och att det kommer att nå jämvikt 2025.

Samtidigt som man medger att effekterna av inflationen, energipriserna och den beräknade lägre tillväxten i Europa kommer att märkas under resten av året och fram till 2023 och att tillväxten kommer att avta, uppges det i rapporten att chocken kommer att vara "relativt kortvarig" och att "starka investeringar finansierade" av europeiska fonder kommer att upprätthålla tillväxten på medellång sikt.

Ur ett perspektiv som säger sig vara konservativt beräknas BNP-tillväxten till 4,8 procent i år, följt av en expansion på 2,2 procent 2023.

Nästa byrå som tittar på den portugisiska skulden är Fitch den 28 oktober.