Från och med i dag "väntas en gradvis förändring av väderförhållandena från kusten till inlandet, med kraftig nederbörd och intensiv vind".

Enligt meddelandet väntas kraftig och ihållande nederbörd mellan den 12 och 13 september, med betydande ackumulering i de norra och centrala hydrografiska bassängerna.

Myndigheterna förväntar sig "regn, ibland kraftigt, åtföljt av åskväder" och möjlighet till betydande vattenansamling "under korta perioder och kraftiga vindbyar, särskilt i regionerna i norr, centrum och mellan distrikten Lissabon och Setúbal".

Trots prognosen om de första kraftiga regnen efter sommaren fortsätter räddningstjänsten att varna för brandfaran, på grund av vinden och den torra vegetationen, "särskilt i de inre regionerna i norr och centrum, där risken för landsbygdsbränder fortfarande är mycket hög och maximal".