"Jag tror att vi kommer att kunna fatta detta beslut nästa år. Jag har haft kontakter med den nya ledaren för PSD, och jag tror att vi inte kommer att vara långt ifrån att kunna enas om en metod för att genomföra den strategiska miljöbedömning som är nödvändig bland de olika möjliga lösningarna", sade António Costa.

Premiärministern uttalade sig i en intervju med TVI/CNN Portugal som gjordes av journalisterna José Alberto de Carvalho och Pedro Santos Guerreiro.

På frågan om nya platser kommer att undersökas utöver några av de platser som redan är kända svarade premiärministern att han inte ville störa dialogen med PSD:s ledare Luís Montenegro, som har ägt rum "på ett lugnt sätt".

Inför den ihärdiga frågan svarade Costa att en strategisk miljöbedömning kommer att göras av de alternativ som både han och Montenegro anser bör bli föremål för denna bedömning.

"Och när den strategiska miljöbedömningen är klar kommer ett slutgiltigt beslut att fattas", betonade han.

Costa framhöll att han sedan 2015 har insisterat på att "stora projekt för offentliga arbeten måste få stöd av minst två tredjedelar av de partier som är representerade i republikens församling", eftersom det handlar om arbeten som ska genomföras under årtionden.