En teknik som kan förändra e-handeln för alltid är artificiell intelligens. Den är mer känd som artificiell intelligens och är ett område inom datavetenskapen som har studerats i årtionden. Under de senaste åren har dock AI:s kapacitet ökat enormt mycket. Denna tillväxt erbjuder många möjligheter för olika branscher över hela världen, inklusive digital marknadsföring och detaljhandel. Byrån för digital marknadsföring AWISEE använder sig av AI-verktyg som hjälper dem att leverera de bästa resultaten.

Vad är AI?

Målet med AI-forskning är att skapa maskiner och datorprogram som kan lösa komplexa problem och utföra uppgifter som normalt skulle kräva mänsklig intelligens. Området har varit föremål för studier i många decennier, men de senaste förbättringarna av datorkraft och teknik har gjort det möjligt att bedriva ny forskning och göra framsteg.

AI har ett brett spektrum av tillämpningar inom många olika branscher, där en maskin som kan lösa komplexa problem är otroligt värdefull. När en AI väl har utvecklats för att förstå vissa områden kan den användas för att besvara frågor, hjälpa till att köra bilar och automatisera tillverkningsprocesser.

Fördelarna med AI är att den kan utföra beräkningar i mycket snabbare takt och med större noggrannhet än människor. Datorer har länge använts för beräkningar, men om man kombinerar detta med en förmåga att bearbeta data kommer de att bli ännu mer användbara. Dessutom behöver AI-programmen inga pauser och kan programmeras så att de lär sig under tiden och blir bättre på en uppgift med tiden.

Hur AI tillämpas inom e-handel

AI har många olika användningsområden, bland annat inom e-handel. Som en mycket konkurrensutsatt bransch letar e-handelsplattformar och onlineåterförsäljare alltid efter sätt att få en fördel. AI kan ge den fördelen om den tillämpas på rätt sätt. Här är några av de aktuella sätt som AI-verktyg används inom e-handelsbranschen.

Personliga shoppingupplevelser

Kunderna är mer benägna att njuta av sin shoppingupplevelse om de känner att deras behov tillgodoses och att de hittar allt de vill ha. Algoritmer för maskininlärning kan användas för att samla in och analysera data om kunderna och bygga upp en personlig profil för var och en av dem. Dessa uppgifter kan sedan användas för att ta reda på exakt vilken typ av produkter kunden gillar och ge förslag på andra produkter utifrån dessa. Kunder som får personliga upplevelser kommer att vara mer benägna att handla på den plattformen, vilket ökar kundbindningen och förbättrar livstidsvärdet för varje kund.

Förbättrad kundservice

Kundtjänst är ett viktigt försäljningsargument för e-handelsplattformar. Kunderna behöver ha ha förtroende för en plattform innan de använder den, och en hjälpsam och uppmärksam kundtjänst är avgörande för detta. I och med att AI blir allt mer sofistikerad använder sig många plattformar nu av AI-verktyg för kundsupport. Dessa inkluderar chattrobotar, som hjälper till att besvara grundläggande frågor som kunderna kan ha om produkter eller själva webbplatsen. Detta gör kundsupporten mycket effektivare samtidigt som den fortfarande är personlig och hjälpsam.

Bättre marknadsföringskampanjer

Precis som data kan användas för att ge kunderna en personlig shoppingupplevelse kan den också användas för att förbättra effektiviteten i marknadsföringskampanjer. Uppgifter om befintliga kunder och deras shoppingvanor kan användas för att rikta in sig på en liknande kundprofil, vilket leder till högre konverteringsgrad och mer försäljning.