Huvudsyftet med denna åtgärd är att återskapa och återställa dynsystemet Meia Praia i Lagos, på en cirka 3 km lång kuststräcka som ligger mellan Bensafrimströmmen och 25 de Abril-kvarteret.

I enlighet med den arbetsplan och den ekonomiska tidsplan som kommunen har godkänt kommer de första förberedande arbetena att utföras, som består av montering av byggplatsen och rengöring av området.

Arbetet omfattar bland annat följande: rengöring och avlägsnande av invasiva växtarter, byggande av ett system av upphöjda gångvägar, placering av palissader för att förhindra trampning och främja fixeringen av sanddynerna, installation av stadsmöbler och stödanläggningar, placering av vertikala skyltar samt installation av informationsstöd (informativa och tolkande skyltar) som syftar till att främja utbildning i ekologi och förstärkning av sanddynlandskapet.

Det är viktigt att notera att både arbetet och det projekt som stöder det är Lagos stadsfullmäktiges ansvar, enligt ett avtal om tekniskt samarbete som tidigare undertecknats mellan kommunen och den portugisiska miljöbyrån (APA), inom ramen för det aktiva försvaret av kusten.

Kontraktet har en genomförandetid på 270 dagar och representerar en investering på 2 340 310,96 euro, plus moms, varav 75 procent samfinansieras av Sammanhållningsfonden.