På ett år har mer än 7 600 rum försvunnit från hyresmarknaden för studenter.

Ägarna säger att de föredrar att använda sina fastigheter för uthyrning av lokalt boende.

Bristen på rum gör att de rum som finns kvar på marknaden blir allt dyrare. Priserna har ökat med i genomsnitt 10 procent.