Detta är tredje gången som kampanjen utökas till att omfatta kunder som inte har ett abonnemang med nätet inkluderat.

Efter att ha lanserat de första kommersiella femte generationens erbjudandena den 26 november beslutade Nos att hålla nätet öppet för alla kunder med kompatibla mobiltelefoner fram till slutet av januari.

Därefter förlängdes kampanjen till slutet av mars och därefter till den 15 september. Meo och Vodafone har följt liknande strategier.

Nu har Nos bekräftat för ECO att man kommer att hålla 5G gratis ännu en månad till för de kunder som normalt sett skulle behöva betala för det. Det vill säga, om det inte sker någon fjärde förnyelse kommer piloten att avslutas den 15 oktober.