I denna del II kommer jag att ge en översikt över potentialen för att generera en positiv realavkastning med investeringar i valutor (inklusive kryptovalutor) och allmänna tillgångsklasser som obligationer och aktier.

Styrkan hos den gröna dollarn

Även om den amerikanska dollarns livslängd som global reservvaluta ifrågasätts av många ekonomer, har det för tillfället återigen blivit tydligt att valutan fortfarande är den mest gångbara valutan i tider av finansiell oro. Under det här året har den amerikanska dollarn i förhållande till de flesta av de stora valutorna ökat kraftigt. I förhållande till euron har den amerikanska dollarn till exempel, i skrivande stund, apprecierat med nästan 11 procent i år. Detta innebär att de eurobaserade investerare som hade tillgångar i US-dollar i sin portfölj i stor utsträckning skyddades från inflationen i euroområdet enbart genom förändringar i växelkursen.

Värderingen har delvis drivits på av de kraftigt stigande räntorna i USA, till följd av Federal Reserves åtstramning av penningpolitiken, vilket har gjort det mer attraktivt att inneha USD-denominerade skulder. Dessutom anses de ekonomiska utsikterna för det energimässigt självförsörjande USA av många vara mer positiva än exempelvis för energiimporterande ekonomier som de i Europeiska unionen och Japan. Det finns en del mindre länders valutor, t.ex. den schweiziska francen, som har hållit sig bättre mot US-dollarn i år. Förvisso är Schweiz inte helt energioberoende, men inflationen har varit låg i förhållande till länderna i Europeiska unionen och Schweiz har också ett rykte om sig att vara en säker hamn med en välfungerande och självständig centralbank, som nyligen antydde att den skulle låta den schweiziska francen appreciera snarare än att ingripa.

Trots detta kan en stark valuta ge motvind åt en ekonomis exportsektor och en stark US-dollar kan orsaka förödelse i utvecklingsekonomier. Även om tidpunkten kan skilja sig åt, agerar de stora centralbankerna därför vanligtvis tillsammans för att ge en viss stabilitet åt värdet på sin valuta i förhållande till andra. Europeiska centralbanken höjde nyligen också kraftigt räntorna och som svar på detta tog euron tillbaka en del av sina förluster i förhållande till US-dollarn. I vilken utsträckning detta kommer att fortsätta beror på många faktorer, varav en är relaterad till hur ekonomierna reagerar på högre räntor. Om den ekonomiska aktiviteten i euroområdet minskar och/eller om räntorna ökar för snabbt i vissa medlemsstater kan ECB tvingas avbryta sina räntehöjningar, vilket i sin tur kan leda till en ytterligare försvagning av euron. Stigande räntor orsakas inte bara av penningpolitiska åtstramningar, utan även finanspolitiken och i vilken utsträckning regeringarna lånar på kapitalmarknaderna är en viktig faktor.

Kryptoentusiasternas krossade dröm

Om drömmen var att kryptovalutor kan bli en stabil värdehandling i tider då det reella värdet på de stora fiatvalutorna sjunker, så har det här året hittills visat att den drömmen inte har gått i uppfyllelse. Korrelationen mellan de stora kryptovalutorna och aktiemarknaderna har stärkts i år, vilket innebär att i likhet med aktiemarknaderna har de också gått ned. Bitcoin har hittills i år förlorat nästan 52 procent i USD-termer och Ethereum har förlorat nästan 54 procent. Båda har återfått en del värde på senare tid, särskilt Ethereum inför sammanslagningen, där kryptovalutans blockkedja kommer att gå från "proof-of-work" till "proof-of-stake". Detta skulle minska dess energianvändning och därmed minska dess miljöpåverkan, bland ett antal andra förmodade fördelar. På det hela taget har värdet på kryptovalutor varit alltför volatilt för att de verkligen ska kunna vara något annat än en spekulativ tillgångsklass.

Icke desto mindre kommer det att fortsätta att hända mycket inom området för digitala valutor under de kommande åren. Kinas centralbank har utvecklat en digital yuan, vars användning den avser att stimulera för att bli en rivaliserande valuta till US-dollarn i den globala handeln. Som svar på detta genomför ECB och Federal Reserve också studier om att lansera en digital version av euron respektive US-dollarn. Hur och om dessa centralbanksstyrda digitala valutor kommer att påverka de befintliga kryptovalutorna och deras värden är svårt att förutsäga i dagsläget.

Obligationer och aktier

Även obligations- och aktiemarknaderna har visat positiv korrelation i år, vilket faktiskt inte varit positivt för investerare som är långa båda tillgångsklasserna. Vissa hävdar att inflationen är den främsta drivkraften bakom att båda tillgångsklasserna förlorar värde samtidigt. Inflationen driver upp avkastningen eftersom investerare måste kompenseras för inflationen för att kunna generera en reell avkastning på att låna ut pengar, vilket sänker obligationspriserna. Centralbankernas svar på inflationen har på samma sätt varit att strama åt penningmängden, vilket kyler ner ekonomin och kan påverka företagens resultat och därmed sänka aktiekurserna. Det är betydelsefullt, eftersom modern portföljteori menar att risken i en portfölj kan minskas genom att inneha en kombination av obligationer och aktier. Därför kan det ha inträffat att defensiva multiassetportföljer faktiskt har presterat sämre än rena aktieportföljer.

Inom varje tillgångsklass kan man dock hitta ljusstrålar. I del I har värdeökningen av energirelaterade aktier diskuterats. Företag som kan höja priserna lika mycket som inflationen och samtidigt bibehålla marginalerna har klarat sig bättre. Generellt sett har värdeorienterade aktier klarat sig bättre än tillväxtorienterade aktier. Om det, som vissa ekonomer förutspår, kommer att bli en recession i de stora ekonomierna finns det företag som tenderar att klara sig bra i recessionstider.

Om något har värdet av en erfaren fondförvaltare bara blivit tydligare. Fonder med flera tillgångar som har mandat att ändra viktningen av olika tillgångsklasser i den totala portföljen kan klara sig mycket bra i förhållande till sina konkurrenter om fondförvaltarna kan läsa av marknaderna på rätt sätt. På samma sätt kan portföljförvaltare som enbart förvaltar aktier klara sig mycket bra om de kan investera i de företag som klarar sig bra under dessa dynamiska marknadsförhållanden. På Blacktower kan vi hjälpa dig att välja de fondförvaltare som kan navigera i den nuvarande utmanande miljön för att ge en verklig avkastning på din investeringsportfölj. Tveka inte att kontakta oss på kontoret i Lissabon.