Enligt en rapport från CNN Portugal väntas priset på dieselolja sjunka "avsevärt" nästa vecka, med cirka 6,5 cent per liter. Bensin bör däremot inte registrera någon förändring.

I och med att priset på diesel sjunker nästa vecka kommer tankning att kosta cirka 1,76 cent per liter. Om detta värde bekräftas kommer priset på en liter diesel fortfarande att vara nästan 10 cent dyrare än det genomsnittliga pris till vilket den såldes före krigets början.

Bensin väntas å andra sidan behålla ett genomsnittligt pris på cirka 1,7 euro, ett värde som under flera veckor har legat under de 1,82 euro som den såldes för före konfliktens början.