Produkterna i fråga är avsedda för hårfärgning, nämligen för "Mörkt hår", "Svart", "Chocolate Brasil", "Castanho Noz", "Platinblond", "Ljus Caramelo blond", "Sahara blond", "Loiro Dourado" och "Loiro Glam Shine", specificerar Infarmed.

Den nationella myndigheten för läkemedel och hälsoprodukter uppger att den inom ramen för en inspektion konstaterade "att det på den nationella marknaden fanns kosmetiska produkter av märket Cien, vars distributör är företaget Lidl & Cia, som innehöll ingrediensen butylfenylmetylpropional i sin sammansättning".

Infarmed påminner om att sedan den 1 mars får kosmetiska produkter som innehåller "butylfenylmetylpropional eller zinkpyrithion", ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, inte saluföras eller göras tillgängliga för konsumenter.

I cirkuläret varnar läkemedelsmyndigheten enheter som har dessa produkter för att de inte får tillhandahålla dem och uppmanar konsumenterna att inte använda dessa produkter.