Antalet portugiser som saknar en familjeläkare har alltid legat över en miljon sedan början av året. Och eftersom årets största tävling om att anställa nya specialister redan har ägt rum, förväntas inte antalet minska på kort sikt.

Lissabon och Vale do Tejo fortsätter att vara det mest dramatiska fallet: 23,3 % av alla registrerade har ingen familjeläkare utsedd. Därefter kommer Algarve, där andelen användare utan läkare är 15 %, följt av Alentejo med 12,7 %. Bättre går det för regionerna i centrum, med 7,9 %, och i norr, med 2 %.