"Demens är för närvarande den sjunde vanligaste dödsorsaken av alla sjukdomar och en av de vanligaste orsakerna till funktionshinder och beroende hos äldre människor i världen." Men på ett mer positivt sätt: "Man vet nu vad vi kan göra för att förebygga cirka 40 procent av demenssjukdomarna, eller åtminstone fördröja dem, genom att anta strategier som är anpassade till varje modifierbar riskfaktor under hela livet."

Alzheimer Portugal har skapat ett underbart gratis evenemang för att uppmärksamma detta datum, särskilt för den engelsktalande befolkningen. Evenemanget med titeln "Let's talk about Dementia" kommer att äga rum den 21 september med en föreläsning om demenssjukdomar följt av ett möte från 16.00 till 17.00 på Carlos do Carmo Auditorium i Lagoa. Det kommer också att finnas lätta förfriskningar och Alzheimer Portugal välkomnar ditt deltagande. För mer information, kontakta Alzheimer Portugal - Núcleo do Algarve genom att skicka ett e-postmeddelande till geral@alzheimerportugal.org eller ringa 965 276 690.