Enligt ett uttalande från SEF lästes domen upp förra veckan mot två portugisiska kvinnor, 57 och 39 år gamla, som dömdes till fängelsestraff på tre år och nio månader respektive två år och två månader för att ha begått brotten medhjälp till olaglig invandring och rekrytering av olaglig arbetskraft.

De brott som SEF utredde går tillbaka till juli 2016, då de två kvinnorna rekryterade flera medborgare av hinduiskt ursprung (Indien, Bangladesh och Pakistan) i området Martim Moniz i Lissabon (Indien, Bangladesh och Pakistan) för att arbeta för det jordbruksföretag som de representerade, i Famalicão, "och lovade ytterligare hjälp med deras legalisering, eftersom de alla befann sig i en irreguljär situation på nationellt territorium".

Enligt den tjänst som kontrollerar de portugisiska gränserna transporterade en av de åtalade i september samma år medborgarna till Algarve, där de bodde i containrar på en gård.

Domstolen har nu konstaterat att medborgarna utnyttjades i arbetet och "arbetade mellan åtta och tolv timmar per dag, sju dagar i veckan, utan att få någon ekonomisk ersättning för arbetet och utan att få den överenskomna summan eller mattillägg".

I SEF:s uttalande står det också att det har bevisats att de anklagade "utnyttjade den bräckliga situation som dessa utländska medborgare befann sig i".

"Domargruppen förstod att de tilltalade visste att de genom att anställa, transportera, inhysa och dra nytta av dessa utländska medborgares arbete gynnade och underlättade utlänningars olagliga vistelse på nationellt territorium", avslutar SEF.