I en artikel i Boletim Económico förklarar flera ekonomer vid institutionen att räntorna på bostadslån ökade med 63 räntepunkter under första kvartalet 2022, vilket är den största halvårsökningen någonsin.

De tillägger att denna höjning kommer att få effekter både på huspriserna och på fastighetsinvesteringar. Enligt en linjär prognos som utarbetats av ECB:s tekniker orsakar en höjning av bolåneräntorna med en procentenhet en nedgång på 5 % i huspriserna efter två år, liksom en nedgång på 8 % i fastighetsinvesteringar.

Men om man tar hänsyn till en icke-linjär prognos, för att ta hänsyn till större priskänslighet på grund av den låga räntenivån, fördubblas effekten av denna ökning med en procentenhet. Baserat på detta skulle huspriserna kunna sjunka med 9 % under en tvåårsperiod, medan investeringarna skulle sjunka med 15 %.