Borgmästaren, som talade vid konferensen "Utmaningar för rörlighet i storstadsområdet", som anordnades av myndigheten för rörlighet och transport (AMT), berättade också att 40 000 invånare i Lissabon redan har anmält sig till gratisbiljetter, varav 30 000 personer över 65 år och 10 000 studenter.

Carlos Moedas framhöll att ett av de problem som upptäckts är just ungdomar som kommer till Lissabon för att studera, eftersom han själv kommer från Beja, och som inte har rätt till gratis kollektivtrafik eftersom de inte vill byta adress, "särskilt de som kommer från öarna, att om de byter bostadsadress så byter de hushåll".

"Jag vill berätta för ungdomarna att jag arbetar för att lösa det här problemet, att vi samarbetar med huvudstadsregionen [Lissabon] så att dessa ungdomar som kommer utifrån också kan få den här förmånen", sade han.

Uttalandena från Lissabons borgmästare följer på ett öppet brev från studenter vid Lissabons universitet, där de försvarade avskaffandet av kravet på att vara skattemässigt bosatt i huvudstaden för att kunna dra nytta av gratis kollektivtrafik, i syfte att "inkludera alla studenter" som är inskrivna vid högre utbildningsinstitutioner i staden.