VW sade i ett uttalande att man kommer att prissätta preferensaktier i samband med börsintroduktionen av Porsche till 76,50-82,50 euro per aktie, vilket skulle ge lyxbilstillverkaren en börsvärdering på 70-75 miljarder euro.